Летна онлајн
распродажба
Нов телевизор
на 24 рати со Vip!
Земете сега, плаќајте
од октомври со 0% камата
Во ритам на летото
Бесплатни Viber пораки
само со Vip Припејд
Ве бараат во роаминг?
Одговорете на повикот и зборувајте
за само 29 ден./повик од Европа
Со новите Vip Family тарифи
секој добива што сака
Vip Combo Box
Брз интернет и фиксна линија
499 ден./месечно, насекаде!
Vip Еко-активација
Активирајте Електронска сметка
и освојте вредни награди
VIP ПРИПЕЈД