Надополнете кредит
1

Сума за надополнување

2

Потврда

3

Податоци за трансакцијата

Внесете го MSISDN бројот и сумата која што сакате да ја надополните. Ве молиме, внесувајте сума помеѓу 100 и 1000 денари.