Надополнете кредит
Чекор 1
2
3

Сума за надополнување

Внесете го бројот и сумата која што сакате да ја надополните.
Ве молиме, внесувајте сума помеѓу 100 и 1000 денари.


За надополнет кредит од 100 денари, валидноста на твојата Vip Припејд картичка се продолжува за 90 дена. За надополнет кредит помеѓу 101 и 499 денари валидноста се продолжува за 180 дена. За надополнет кредит над 500 денари или повеќе, валидноста на картичката се продолжува за 12 месеци.