Надополнете кредит
Чекор 1
2
3

Сума за надополнување

Внесете го бројот и сумата која што сакате да ја надополните.
Ве молиме, внесувајте сума помеѓу 100 и 1000 денари.


За надополнет кредит од 100 денари, валидноста на твојата Vip Припејд картичка се продолжува за 90 дена. За надополнет кредит помеѓу 101 и 499 денари валидноста се продолжува за 180 дена. За надополнет кредит над 500 денари или повеќе, валидноста на картичката се продолжува за 12 месеци.

промотивни! 2GB
Со секое надополнување на твојата Vip Припејд сметка преку апликацијата Мојот Vip или преку www.vip.mk/nadopolni-kredit добиваш 2GB бесплатен интернет за следните седум дена!