Надополнете кредит
1

Сума за надополнување

2

Потврда

3

Податоци за трансакцијата

Внесете го бројот и сумата која што сакате да ја надополните. Ве молиме, внесувајте сума помеѓу 100 и 1000 денари.

За надополнет кредит од 100 денари, валидноста на твојата Vip Припејд картичка се продолжува за 90 дена
За надополнет кредит помеѓу 101 и 499 денари валидноста се продолжува за 180 дена
За надополнет кредит над 500 денари или повеќе, валидноста на картичката се продолжува за 12 месеци.