Vip Mobile S


Месечна претплата

449 ден. / месечно


Неограничени минути
кон големата Vip заедница

100
минути

кон други национални мрежи
(фиксни и мобилни)


/
 

500MB
4G интернет

/
 


Vip Mobile M


Месечна претплата

549 ден. / месечно


Неограничени минути
кон големата Vip заедница

250
минути

кон други национални мрежи
(фиксни и мобилни)

Неограничени
SMS пораки

кон големата Vip заедница

1GB
4G интернет

/
 


Vip Mobile L


Месечна претплата

749 ден. / месечно


Неограничени
минути

кон големата Vip заедница

Неограничени
минути

кон други национални мрежи
(фиксни и мобилни)

Неограничени
SMS пораки

кон сите национални мрежи

3GB
4G интернет

/
 


Vip Mobile L+


Месечна претплата

999 ден. / месечно


Неограничени
минути

кон големата Vip заедница

Неограничени
минути

кон други национални мрежи
(фиксни и мобилни)

Неограничени
SMS пораки

кон сите национални мрежи

4GB
4G интернет

/
 


Vip Mobile XL


Месечна претплата

1299 ден. / месечно


Неограничени
минути

кон големата Vip заедница

Неограничени
минути

кон други национални мрежи
(фиксни и мобилни)

Неограничени
SMS пораки

кон сите национални мрежи

6GB
4G интернет

50
меѓународни минути

Понудата важи за нови и постојни корисници, со избор на Vip Mobile тарифен модел и договор на 24 месеци.

Тарифните модели се достапни и со договор склучен на неопределено време, при што не се добива попуст за телефон.

Еднократниот надомест за активација на тарифен модел изнесува 59 денари по линија.


Тарифни модели достапни само со SIM-картичка

Доколку немате потреба од нов телефон, изберете тарифа само со SIM-картичка.

  Vip Mobile S SIM Vip Mobile M SIM Vip Mobile L SIM Vip Mobile L+ SIM Vip Mobile XL SIM
Месечна претплата 399 499 699 749 1.199

 

Понудата важи за нови и постојни корисници, со избор на Vip Mobile SIM тарифен модел и договор на 12 месеци. Еднократниот надомест за активација на тарифен модел изнесува 59 денари по линија.


Цена по искористување на вклучениот интернет
По искористувањето на интернетот вклучен во претплатата, остварениот интернет сообраќај се наплатува по цена од 39 ден. за секои започнати 200 MB.
Притоа, сè додека не се искористат веќе започнатите 200 MB, нови 200 MB нема да се наплатат. Интервал на тарифирање на национален интернет е 1 KB.
За прекин на мобилиот интернет во тековниот месец, потребно е да се прати SMS со текст "STOP" на 140170. На почетокот на наредниот месец мобилниот интернет автоматски ќе се реактивира, за што не е потребно никаква дополнителна акција од корисникот. За реактивација на мобилниот интернет во тековниот месец потребно е да се прати SMS со текст "START" на 140170.

10 години повеќе за Вас

со Vip Постпејд

 


Vip Family Hype


Месечна претплата

499 ден. / месечно


Неограничени минути
кон големата Vip заедница

100 минути
кон други национални мрежи
(фиксни и мобилни)

/
 

6GB
4G интернет

/
 


Vip Family Hero


Месечна претплата

699 ден. / месечно


Неограничени минути
кон големата Vip заедница

Неограничени минути
кон други национални мрежи
(фиксни и мобилни)

Неограничени SMS пораки
кон сите национални мрежи

3GB
4G интернет

/
 


Vip Family Hero+


Месечна претплата

1099 ден. / месечно


Неограничени минути
кон големата Vip заедница

Неограничени минути
кон други национални мрежи
(фиксни и мобилни)

Неограничени SMS пораки
кон сите национални мрежи

6GB
4G интернет

50
меѓународни минути


Vip Family Senior


Месечна претплата

299 ден. / месечно


Неограничени минути
кон големата Vip заедница

50 минути
кон други национални мрежи
(фиксни и мобилни)

50 SMS пораки
кон сите национални мрежи

500MB
4G интернет

/
 

Понудата е достапна за физички лица, со склучување нов или со обнова на договорот на 24 месеци. Тарифниот модел Vip Senior е достапен за физички лица кои ќе потврдат дека се пензионери.

За да можете да ги користите промотивните тарифни модели Vip Family Hype, Hero или Hero+ потребно е во текот на целото времетраење на договорот да имате две активни мобилни линии, од кои едната треба да биде со минимална месечна претплата од 550 денари (постојна или нова мобилна линија).

Сите нови корисници што ќе склучат договор за користење на овие промотивни тарифни модели, доколку повеќе не го исполнуваат условот наведен погоре, нивната мобилна линија по автоматизам ќе бидe префрлена на соодветен тарифен модел од тарифното портфолио на Vip Mobile, и тоа: Vip Family Hype во Vip Mobile М, Vip Family Hero во Vip Mobile L и Vip Family Hero+ во Vip Mobile XL.

По искористувањето на интернетот вклучен во претплатата, остварениот интернет-сообраќај се наплатува по цена од 39 ден. за секои започнати 200MB. Притоа, сe додека не се искористат веќе започнатите 200MB, нови 200MB нема да се наплатат. Интервал на тарифирање национален интернет е 1KB. По искористување пет интервали од 200MB, за да продолжите да сурфате, треба да активирате дополнителен интернет-пакет.

За целосно решение, изберете и MyKi смарт-часовник за Вашето дете.

Цени за останати услуги

Услуги Цена (ден.)
SMS кон сите национални дестинации (ден./порака) 5,9
SMS кон сите меѓународни мрежи (ден./порака) 5,9
MMS кон сите мрежи (ден./порака) 17,7
MMS кон сите меѓународни мрежи (ден./порака) 17,7
Повици кон други национални мрежи (ден/мин.) по надминување 7,9
Повик кон Vip секретарка (1222) бесплатно
Повици кон службите за итни случаи (192, 193, 194, 195) бесплатно
Интернет (ден./200 MB)* 39

Дополнителни информации и помош

> Цените се со вклучен ДДВ.
> 4G LTE брзината зависи од повеќе фактори, како поседување соодветна uSIM картичка, телефонскиот апарат, мрежниот сигнал и бројот на корисници што истовремено користат интернет од иста локација
> Како да станам Vip Постпејд корисник?
> Дали може да го префрлам постојниот припејд број во постпејд?
> Што треба да направам за да купам телефон на рати?