Студентски пакети
за интернет и ТВ,
без времетраење, со супер цена!
HBO вклучен во претплата
цела година со Vip Комбо
HBO GO вклучен во претплата
цела година со Vip Постпејд
Сурфај двојно повеќе за иста цена
Неделен пакет со 2GB интернет за само 99 ден. с Vip Припејд
Vip Spirit
постпејд тарифа за млади
Покажи кој си
VIP ПРИПЕЈД