Студентски пакети
за интернет и ТВ,
без времетраење, со супер цена!
Онлајн попуст
на телефони со Vip Постпејд
HBO вклучен во претплата
цела година со Vip Комбо
HBO GO вклучен во претплата
цела година со Vip Постпејд
VIP ПРИПЕЈД