Студентски пакети
за интернет и ТВ,
без времетраење, со супер цена!
Онлајн попуст
на телефони со Vip Постпејд
HBO GO вклучен во претплата
цела година со Vip Постпејд
VIP ПРИПЕЈД