Смартфон по супер цена
и 15GB интернет
со Vip Постпејд
Нов телевизор
по супер цена
со Vip Комбо
Студентски пакети
за интернет и ТВ,
без времетраење, со супер цена!
VIP ПРИПЕЈД