Не добивам известуваља на мојот мобилен за случувањата, која е причината?

Рачно исклучување на апликацијата оневозможува ажурирање на податоците, затоа потребно е да работи во позадина.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања