Како функционира опцијата зависно од светлината- “ Light dependent” кај паметниот приклучок?

Со оваа опција Вашите светилки ќе бидат вклучени/ исклучени во зависност од тоа дали се стемнува или разденува.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања