Како функционира опцијата безбедносен приклучок- “ Safety plug” кај паметниот приклучок?

Оваа опции ви овозможува уредите како кафемат да не бидат вклучени предолго.

Уредот кој е приклучен ќе биде автоматски исклучен доколку не сте дома или после 60 минути.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања