Дали е задолжително сите членови да ја користат апликацијата?

Smart Home решението ги препознава корисниците кога се дома затоа потребно е сите членови на семејството да се најават на апликацијата со активна локација за апликацијата со цел да се одбегнат погрешни аларми кога не се дома.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања