Што значат улогите при доделување на привилегии?

Апликацијата ги препознава различните улоги на корисниците така што секој корисник ќе може да ги гледа информациите кои што му се доделени од администраторот:

  • Администратор: е оној кој може да ги додели членовите од семејството како и да додели/промени привилегии
  • Возрасен: Возрасните имаат целосна контрола која вклучува и промени во нагодувањата на алармите
  • Дете: Децата можат да вклучат или исклучат аларм, како и да ги контролираат светлата но не добиваат известувања. Не можат да прават промени во нагодувањата.
  • Посетител: Не добиваат известувања и немаат пристап до камерата. Погодно за негувателки, блиски членови на семејството.
Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања