Како да го рестартирам повеќенаменскиот сензор?

Притиснете и задржете го копчето за вклучување 4-6 секунди се додека светлото не светне жолто и потоа отпуштете го, притиснете го еднаш кратко, успешното рестартирање е потврдено со црвено светло.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања