Како да го рестартирам сензорот за врата/ прозор?

Притиснете и задржете го копчето за вклучување 20 секунди се додека статусната сијаличката не трепне споро 2 пати за потврда.
Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања