Како да ја рестартирам камерата?

Вклучете ја камерата а потоа притиснете и држете на Reset копчето кое се наоѓа на задната страна на камерата, држете се додека не добиете гласовна потврда дека е направено рестартирањето.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања