Како може камерата да не е активна додека сум дома?

Преку менито пристапете во делот Settings, а потоа во Privacy одберете Turn Off Cameras when I'm home (Disable cameras when Home).

Со оваа опција го исклучувате следењето во живо и снимањата додека сте дома.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања