Сакам да се најавам на апликацијата но се уште го немам добиено кодот по SMS?

  • Проверете дали добро го имате изберено кодот на државата ( +389)
  • Може да се случи пораката да стигне со задоцнување, Ве молиме почекајте неколку минути
Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања