Прескенирање на каналите и фабрички поставки кај DVB-T рисиверот KAON 1701D

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања