STRONG SRT8420 - DVB-T рисивер

Ресиверот STRONG, SRT8420, е дигитален терестријален ресивер, кој овозможува гледање телевизиска програма на целата територија на Македонија , едноставно, преку приклучување терестријална надворешна или собна антена.

Ресиверот, можете да го поврзете со Вашиот телевизор, преку SCART кабел, компoзитен или AV кабел, или пак доколку Вашиот телевизор е од поновата генерација, преку HDMI кабел, со кој ќе добиете најдобра слика.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања