Кои се предностите на VIP Combo Box?

Предноста се состои во тоа што нема потреба од инсталации во домот, не е поврзан на жичана мрежа, нема сложени поставувања, можете да го користите во било кој дел од Македонија. Уредот е многу едноставен за користење, само се вклучува во струја и спремен е за користење (plug&play).

Дополнително со Vip Combo Box Go може да активирате интернет - пакет по потреба во времетраење од 1, 3, 7 или 30 дена. Притоа, плаќате симболична месечна претплата за цело времетраење на договорот, а доплаќате само за конкретниот пакет што ќе го активирате. Оваа тарифа е наменета за сезонско користење или за корисници што имаат потреба за Интернет во одредени периоди и кај истите имате целосна контрола на трошоците (сите пакети се со автоматска деактивација).

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања