Пристапувам од територија надвор од Р. Северна Македонија и не можам да ги отворам ТВ каналите.

Оn-line сервисот "Web TV", по пат на геоблокирање, се употребува исклучиво од територијата на Република Северна Македонија.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања