Како да користам Vip Xplore TV со Chromecast?

  • Поврзете го Chromecast стикот кон HDMI портата на Вашиот телевизор
  • Симнете ја Chromecast апликација на вашиот смартфон и изберете New Chromecast Setup
  • Поврзете го Chromecast од телефонот кон телевизорот преку менито Settings--> Wi-Fi--> ChromecastXXXX
  • Поврзете го Chromecast стикот кон HDMI портата на Вашиот телевизор
  • Изберете "Next"
  • Уверете се, дека кодот на вашиот телефон соодветствува на вашиот телевизор

Детални инструкции за инсталација на Chromecast на различни уреди можете да најдете тука:
https://support.google.com/chromecast

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања