Зошто добивам грешка 691 дека сум погрешил ADSL-корисничко име и лозинка, а ги пишувам истите од договорот?

Ова е случај кога на постојната интернет-конекција се поврзува уред (PC/лаптоп/рутер итн.) што за првпат се користи на оваа интернет-конекција. Потребно е да се јавите во Центарот за грижа за корисници на бројот 0771234 и со потврда на лични податоци да се даде дозвола за дополнителна MAC-адреса.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања