Како може да ја променам мојата лозинка за ADSL интернет-пристап?

Промена на лозинка може да направите со повик во Kонтакт центарот на бројот 0771234.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања