Како може да ги добијам моето корисничко име и лозинка за АДСЛ-најава?

Вашето корисничко име и лозинка се наведени во Вашиот претплатнички договор. Во случај да немате точна информација за овие параметри, јавете се во контакт центарот на бројот 0771234.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања