GOSPEL DVB-C HD 1822 и POWERBOX HD 1822 - Како изгледа дисплејот на ресиверoт при нормална работа?

При првото вклучување откако ќе се поврзе правилно рисиверот, предниот панел изгледа вака:

Во режим на работа, дисплејот изгледа вака:

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања