Пратив една порака, а во сметката ми е наплатено двапати?

Должината на една SMS-порака изнесува 160 латинични или 70 нелатинични карактери. Секој карактер повеќе значи нова порака.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања