Што означува на сметката еднократен надоместок за повторно вклучување од 295 денари?

Еднократниот надоместок од 295 денари се наплаќа за реактивација на исклучена линија/линии односно уплата на сметка со одминат рок на плаќање, во пресметковниот циклус во кој сте го извршиле плаќањето.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања