На колку месеци може да го продолжам договорот?

Вашиот договор може да биде продолжен на нови 24 месеци.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања