Дали се разликуваат услугите во Мојот Vip во зависност од групата и видот на корисници?

Функционалностите на веб-услугата Мојот Vip во менито „Промоции и услуги“ и „Листа на достапни услуги“ се разликуваат во зависност од групата и видот на корисници, од постојниот тарифен модел на корисникот, како и од привилегиите овозможени за конкретниот кориснички профил (основни привилегии, напредни привилегии, мастер привилегии).

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања