Што претставува услугата “Vip секретарка“?

Vip секретарката е едноставна и пред сè корисна услуга за примање и чување на гласовни пораки. Oваа услуга Ви е автоматски вклучена и можете веднаш да почнете да ја користите. Услугата “Vip секретарка“ прима пораки, Ве известува по пат на SMS за нивното пристигнување и ги чува, а Вие избирате кога ќе ги преслушате.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања