Дали ќе ми се наплати интернет ако користам Wi-Fi во странство?

Интернет-сообраќај што ќе биде остварен преку WiFi, нема да се наплати. Само внимавајте во случај да биде слаба Wi-Fi конекцијата, може да се префрлите на мобилниот интернет. Доколку сакате да користите Wi-Fi, препорачливо е да го исклучите мобилниот интернет.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања