Како да го нагодам телефонот за да имам интернет?

Рачно нагодување

Како да ги внесам APN параметрите во мојот телефон:
(одберете според Вашиот оперативен систем на телефонот)

Android OS
iOS
Windows OS
BlackBerry OS
Symbian

Доколку имате Vip SIM-картичка внесете ги следниве нагодувања:

Vip SIM APN - ИНТЕРНЕТ  
Name VIP Internet
APN vipoperator
Username vipoperator
Password vipoperator
Proxy not set
Port not set

 
Vip SIM APN - MMS  
Name VIP MMS
APN vipoperator.mms
Username vipoperator
Password vipoperator
MMSC mmsc.vipoperator.com.mk
MMS Proxy 78.40.0.1
MMS Port 8080

Доколку имате ОНЕ SIM-картичка, внесете ги следниве нагодувања:ONE SIM APN (за постпејд) - ИНТЕРНЕТ  
Name one
APN internet

ONE SIM APN (за припејд) - ИНТЕРНЕТ  
Name one
APN ppinternet

ONE SIM APN – ММS  
Name One MMS
APN mms
MMSC http://mm
MMS Proxy 10.146.64.5
MMS Port 8080

 

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања