Како влијае користењето на 4G LTE врз разговорите и SMS-пораките?

Корисниците што не користат 4G LTE мрежа, поради растоварувањето на 3G мрежата ќе имаат подобрување на нивото на мобилни услуги. Корисниците, пак, кои користат 4G LTE мрежа, ќе имаат поголеми брзини на интернет-сообраќај, при што за корисникот искуствено гласовниот сообраќај и SMS-пораките нема да бидат афектирани.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања