Што претставува LTE?

LTE е акроним за Long Term Evolution. Претставува безжична комуникација од четврта генерација развиена од 3GPP (3rd Generation Partnership Project).  4G LTE обезбедува до 10 пати поголеми брзини од 3G мрежите за мобилни уреди. 4G LTE е идеална технологија за поддршка на големи податочни брзини како што се стиминг на мултимедијални содржини, брз пренос на податоци преку мобилна мрежа.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања