Каков знак се прикажува на телефонот да означи дека е поврзан на 4G LTE?

Во зависност од типот на телефонскиот апарат при поврзување на 4G LTE мрежата, може да се појави една од следните ознаки: 4G, LTE или L.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања