Користам фиксен пакет од Vip, каде ја плаќам мојата сметка?

Сметката се плаќа во продажните места на Vip, или на жиро-сметка во пошта или во банка, или онлајн со внесување на Вашата фактура во формата за плаќање.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања