Дали се менува договорната обврска на мобилната линија доколку активирам пакет Vip Combo?

Договорната обврска на мобилната линија не се менува, туку се прави само активација на пакетот Vip Комбо и со тоа се вклучува мобилната линија во самиот пакет.

Кредитот следува само под услов тарифата Vip Combo fix да биде активирана на 24 месеци.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања