Кои пакети (дополнителни опции) ќе може да се активираат на фиксните пакети Vip Combo?

  • Дополнителен ТВ-приклучок
  • Дополнителни пакети од ТВ-канали (што не се вклучени во тарифата). Дополнителните ТВ-пакети се активираат со телефонски повик во контакт центарот на 077/1234 или во продажен салон на Vip.
  • Дополнителна фиксна линија (Fix +)
Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања