Кои пакети (дополнителни опции) ќе може да се активираат на пакетите Vip Combo fix?

Дополнителен ТВ-приклучок

  • Дополнителни пакети од ТВ-канали (што не се вклучени во тарифата)
  • Дополнителна фиксна линија (Fix +) 

Дополнителните ТВ-пакети се активираат во продажен салон на Vip.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања