Доколку купам уред/телефон онлајн, дали ќе добијам гаранција за него?

Секако. При испораката на нарачката, ќе Ви бидат доставени гаранцијата, фактурата и комплетната документација.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања