Што можам да нарачам онлајн од сајтот на Vip?

За онлајн нарачка Ви се достапни следниве опции:

  • Постпејд yслуги на мобилната телефонија за користење тарифни модели на Vip, преку склучување нов претплатнички договор со оне.Вип ДОО Скопје или обнова на постоен договор, со набавка на терминален уред
  • Пакети и SIM-картички за користење Vip припејд услуги на мобилна телефонија
  • Мобилни телефони и друга терминална опрема (интернет-стикови итн.)
  • Фиксни пакети
Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања