Не можам да отворам страници на интернет и на локалната врска се појавува знак „X“

Објаснување: Ако на локалната врска се појавува црвен икс, тоа обично значи дека има проблемо со поврзувањето на Ethernet (LAN) кабелот помеѓу модемот/рутер и Вашиот уред.

Осигурајте се дека Ethernet кабелот (LAN мрежниот кабел кој го поврзува рутерот со компјутерот/лаптопот) е правилно поврзан во мрежната порта од Вашиот уред и во една од мрежните порти на рутерот/модемот. Најчесто, доброто поврзување ќе го забележите со светкање и/или трепкање на зелена светлина од мрежните порти на Вашиот уред и модемот/рутерот.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања