Вклучување и исклучување мрежна картичка (Windows Vista)

1: Притиснете на менито „Start“ и изберете „Control Panel“.

2: Од листата на различни менија, Вие треба да одберете „Network and Sharing center“.

3: Изберете од менито „Change Adapter Settings“, кое се наоѓа во левиот дел од екранот.

4: Со десното копче од глувчето кликнете на „Local Area Connection“ и изберете „Disable“.

5: Повторно со десното копче од глувчето кликнете на „Local Area Connection“ и изберете „Enable“.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања