Вклучување и исклучување мрежна картичка (Windows XP)

1: Притиснете на менито „Start“ и изберете „Control Panel“.

2: Од листата со различни менија, Вие треба да одберете „Network Connections“.

3: Со десното копче од глувчето притиснете на „Local Area Connection“ и изберете „Disable“ .

4: Повторно со десното копче од глувчето притиснете на „Local Area Connection“ и изберете „Enable“.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања