Како оне.Вип ДООЕЛ Скопје ми помага да дојдам до телефон на рати?

оне.Вип ДОО Скопје како кредитен посредник е овластен од страна на НЛБ банка да посредува при склучување договори за инстант „потрошувачки кредити“ со корисниците на Vip тарифните модели, кој ќе биде искористен за купување мобилни телефони на рати.

Посредувањето се врши исклучиво на барање на корисникот и тоа само во случаи кога корисникот склучува нов или обновува постоен договор со оне.Вип ДОО Скопје за користење на нашите постпејд услуги.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања