Кој сè може да купи телефон на рати?

Оваа понуда е достапна за физички лица со договор склучен на 24 месеци. За одобрување на потрошувачкиот кредит, потребно е да се обезбеди потврда за заснован работен однос или остварена пензија со примања повисоки од 8.000 денари месечно.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања