Регистрација на нов корисник
1

Вашиот број на телефон

2

SMS Потврда

Внесете го Вашиот број на телефон

промотивни! 2GB
Со секое надополнување на твојата Vip Припејд сметка преку апликацијата Мојот Vip или преку www.vip.mk/nadopolni-kredit добиваш 2GB бесплатен интернет за следните седум дена!