Мојот Vip

Целосна контрола врз Вашиот кориснички профил во кое било време, каде било

Порталот Мојот Vip е достапен за приватни и за бизнис-корисници, постпејд и припејд.

 • Проверка на остварениот сообраќај и искористеноста на пакетите
 • Проверка на состојбата на сметката или на припејд кредитот
 • Проверка на тарифа, договорна обврска или валидност на припејд SIM
 • Сумиран преглед на последните 12 сметки
 • Детална сметка за последните 6 месеци
 • Плаќање на Вашата сметка онлајн
 • Активација на е-сметка
 • Активација и деактивација на мобилни и фиксни пакети и услуги
 • Надополнување и префрлање на кредит
 • Промена на Вашите кориснички податоци
Мобилна апликација Мојот Vip, бесплатна и едноставна за користење.
 • Проверка на состојбата на сметката или на припејд кредитот
 • Проверка на тарифа, договорна обврска или валидност на припејд SIM
 • Сумиран и детален преглед за последните 5 сметки
 • Плаќање на Вашата сметка онлајн со кредитна картичка

Повеќе