Мојот Vip

Целосна контрола врз Вашиот кориснички профил во кое било време, каде било

Порталот Мојот Vip е достапен за приватни и за бизнис-корисници, постпејд и припејд.

 • Проверка на остварениот сообраќај и искористеноста на пакетите
 • Проверка на состојбата на сметката или на припејд кредитот
 • Проверка на тарифа, договорна обврска или валидност на припејд SIM
 • Сумиран преглед на последните 12 сметки
 • Детална сметка за последните 6 месеци
 • Плаќање на Вашата сметка онлајн
 • Активација на е-сметка
 • Активација и деактивација на мобилни и фиксни пакети и услуги
 • Надополнување и префрлање на кредит
 • Промена на Вашите кориснички податоци
Мобилна апликација Мојот Vip, бесплатна и едноставна за користење.
 • Проверка на состојбата на сметката или на припејд кредитот
 • Проверка на тарифа, договорна обврска или валидност на припејд SIM
 • Сумиран и детален преглед за последните 5 сметки
 • Плаќање на Вашата сметка онлајн со кредитна картичка

Повеќе

Платформи за постари тарифни модели

Тарифни модели на Blizoo

Најавете се доколку користите тарифен модел на blizoo.

промотивни! 2GB
Со секое надополнување на твојата Vip Припејд сметка преку апликацијата Мојот Vip или преку www.vip.mk/nadopolni-kredit добиваш 2GB бесплатен интернет за следните седум дена!