Категории на канали
сите
Национални
Детски
Спортски
Документарни
Забава
Музички
Информативни
За возрасни
Филмски
Дополнителни информации

Месечната претплата за каналите МРТ1, МРТ2 и МРТ3 Собраниски е пресметана во рамки на избраниот тарифен модел утврден во претплатничкиот договор. За следењето на останати ТВ канали за кои не е наведено дека можат да се следат само со активирање на дополнителен пакет на претплатникот ќе му биде пресметана дополнителна еднократна претплата од 24 денари со вклучен ДДВ, која што нема да биде наплатена доколку избраниот тарифен модел е со задолжително минимално времетраење од 24 месеци.