Политика за заштита на животната средина на оне.Вип ДООЕЛ Скопје

Како компанија и како тим, оне.Вип е посветена за интегрирање на одговорно управување со животната средина преку своите деловни активности и има за цел да имплементира и да одржува соодветни системи за управување со животната средина.

Ние во оне.Вип сме посветени кон исполнување на нашата мисија да ги управуваме сите ресурси во хармонија со нашата природна средина. Посветени сме да ја пресретнеме нашата корпоративна одговорност во однос на социјалниот, етичкиот и корпоративниот аспект преку активно промовирање на заштитата и одржувањето наздрава животна средина за иднината.

Посветени сме на тоа да ја зголемиме свесноста на нашата заедница за прашањата за животната средина, со поддршка на соодветните вредности, знаења и вештини што ќе ни овозможат да работиме кон реставрација и зачувување на животната средина.

Се стремиме постојано да го подобруваме работењето на оне.Вип во насока на заштита на животната средина на постојано задоволство на нашите крајни корисници, вработени и акционери, сега и во иднина.

Преземете го целосниот документ (PDF).