Согласност за директен маркетинг

Се согласувам оне.Вип да ме информира за своите најнови промоции, поволни и специјални понуди, услуги и пакети на комуникациски услуги преку испраќање билтен (newsletter), со испраќање СМС, ММС-пораки, електронска пошта или воспоставување говорни телефонски повици кон мојот претплатнички број.