Vip Combo Neo Pro пакети со интернет, фиксна линија и мобилни линии

Неограничен интернет
до 50/3 Mbps (download/upload)

Vip Shared Cloud Firewall - Basic
3 месеци бесплатно

Фиксна линија
Вклучена

1 мобилна линија вклучена
избери тарифа:

1098 ден. / месечно


ЗАШТЕДА:
50 ден. / месечно
1200 ден. за 24 месеци

Неограничен интернет
до 100/5 Mbps (download/upload)

Vip Shared Cloud Firewall - Basic
3 месеци бесплатно

Фиксна линија
Вклучена

1 мобилна линија вклучена
избери тарифа:

1518 ден. / месечно


ЗАШТЕДА:
100 ден. / месечно
2400 ден. за 24 месеци

Изберете пакет Vip Combo Neo Pro M со две Vip Neo M мобилни линии и добијте целосно решение за Вашиот бизнис, заедно со лаптоп за 0 ден.

Услугата Vip Shared Cloud Firewall Basic Ви овозможува Firewall заштита на интернет-сообраќајот и го намалува ризикот од хакерски напади, протекување на информации, вируси, ransomware или други видови на malware програми преку интернет, на сите уреди во локалната мрежа на Вашата компанија. Со услугата ги добивате основните Firewall функционалности, антивирусна заштита, URL Filtering - блокирање на пристап до одредени веб-страници и контрола на апликации.

Како бизнис корисник на пакетите Vip Combo Neo Pro добивате попуст од 10% на месечната претплата на избраните тарифи за мобилни линии, кој е вкалкулиран во претплатата на пакетот.

Со Vip Combo Neo Pro имате можност да активирате дополнителни пакети за разговори во зависност од потребите на Вашата компанија.

Во реоните со LAN покриеност максималната брзина изнесува 60 Mbps.

Понудата важи за сите нови и за постојни корисници, со избор на Vip Combo Neo Pro пакет со склучување нов или со обнова на договор на 24 месеци.
 
Понудата за пакетите Vip Combo Neo со наведени интернет-брзини е достапна во Скопје, Битола, Тетово, Гостивар, Куманово, Велес, Кочани, Штип, Радовиш и во Прилеп, на локации каде што постои техничка можност за користење на услугата.

За локациите каде што нема кабелска достапност, одберете некоја од понудите на Vip Комбо Lite.

Пакетите може да ги нарачате со бесплатно јавување на 0800 78 787 или онлајн.

Vip Combo Lite Neo Pro - пакети со интернет, фиксна линија и мобилни линии

Неограничен интернет
до 10/1 Mbps (download/upload)

Vip Shared Cloud Firewall - Basic
3 месеци бесплатно

Фиксна линија
Вклучена

1 мобилна линија вклучена
избери тарифа:

1098 ден. / месечно


ЗАШТЕДА:
50 ден. / месечно
1200 ден. за 24 месеци

Vip Combo Lite Neo Pro M

Неограничен интернет
до 16/1 Mbps (download/upload)

Vip Shared Cloud Firewall - Basic
3 месеци бесплатно

Фиксна линија
Вклучена

1 мобилна линија вклучена
избери тарифа:

1518 ден. / месечно


ЗАШТЕДА:
100 ден. / месечно
2400 ден. за 24 месеци

Неограничен интернет
до 40/40 Mbps (download/upload)

Фиксна линија
Вклучена

1 мобилна линија вклучена
избери тарифа:

1818 ден. / месечно


ЗАШТЕДА:
200 ден. / месечно
4800 ден. за 24 месеци

Изберете пакет Vip Combo Lite Neo Pro M или Vip Combo Lite Neo Pro L со две Vip Neo M мобилни линии и добијте целосно решение за Вашиот бизнис, заедно со лаптоп за 0 ден.

Услугата Vip Shared Cloud Firewall Basic Ви овозможува Firewall заштита на интернет-сообраќајот и го намалува ризикот од хакерски напади, протекување на информации, вируси, ransomware или други видови на malware програми преку интернет, на сите уреди во локалната мрежа на Вашата компанија. Со услугата ги добивате основните Firewall функционалности, антивирусна заштита, URL Filtering - блокирање на пристап до одредени веб-страници и контрола на апликации.

Како бизнис корисник на пакетите Vip Combo Lite Neo Pro добивате попуст од 10% на месечната претплата на избраните тарифи за мобилни линии, кој е вкалкулиран во претплатата на пакетот.

Со Vip Combo Lite Neo Pro имате можност да активирате дополнителни пакети за разговори во зависност од потребите на Вашата компанија.

Понудата за пакетите Vip Combo Lite Neo Pro е достапна за сите нови и за постојни корисници со склучување нов или со обнова на договор на 24 месеци на локации каде што постои техничка можност за користење на услугата.

Еднократниот надоместок за почетно приклучување на услугите изнесува 1.499 денари.

Јавете се на бесплатниот број 0800 78 787 и нарачајте ја Вашата комбинација или направете онлајн нарачка..