Сурфајте опуштено и оваа пролет на Вашите патувања во странство со Vip Постпејд. Активирајте го пакетот Vip Roam Surf XL и за само 499 денари добијте промотивни 2GB интернет во роаминг и бидете онлајн во секој момент од Вашето патување.

Роаминг пакети Vip Roam Surf XL Vip Roam Surf L
Вклучено 2GB
500MB
500MB
200MB
Цена за активација 499 ден. 249 ден.
Важност на пакетот 30 дена од момент на активација 30 дена од момент на активација
Начин на активација Со SMS со текст START XL на 140999 Со SMS со текст START L на 140999

Со активирање на пакетот, имате целосна контрола на трошоците за интернет во роаминг, бидејќи откако ќе го потрошите вклучениот интернет во роаминг во пакетот или тарифата, пристапот до интернет автоматски ќе биде прекинат. За да продолжите да користите интернет во роаминг, може да активирате дополнителен роаминг-пакет. Доколку преминете на мрежата на роаминг-оператор што не е вклучен во пакетот, пристапот до интернет ќе Ви биде прекинат и ќе добиете насоки со SMS-порака како да продолжите со користење интернет во роаминг. За да проверите колку преостанат интернет имате во роаминг, пратете SMS-порака со текст STATUS INTERNET на бројот 1490.

Пакетите Vip Roam Surf и промотивните 2GB интернет во роаминг во тарифите Vip Neo L и Vip Neo XL важат во одредени земји/оператори во Европа, меѓу кои: Vip Mobile Србија, A1 Бугарија, A1 Хрватска, Vodafone во Грција, Албанија, Турција, Италија, Германија, Шпанија и други.

Список на земји и партнери каде што важат пакетите Vip Roam Surf L и XL.

За повеќе информации јавете се на 077 1234.